skip to Main Content

Här kan du läsa bokningsvillkoren som gäller och kan också ladda hem dem som pdf.  Bokningsvillkoren träder ikraft direkt du gör en bokning online i portalen.
Booking terms & conditions in English (pdf).

Bokningsvillkoren är senast uppdaterade 2022-04-10

BOKNINGSVILLKOR 2022 och framåt.
Här hittar ni bokningsvillkoren för bokningar i Lysekil med omnejd, med boendeportalen boendeilysekil.se som bokningsbas.
________________________________________
VEM ÄR ANSVARIG
Ansvarig förmedlare:
Näringslivscentrum Lysekil
Drottninggatan 8C, 453 31 Lysekil
Tfn: +46523-130 50
Orgnr: 866001-2884 VAT no: SE 86600128842,
Boende@nlclysekil.se eller för mer information http://boendeilysekil.se
Näringslivscentrum Lysekil (hädanefter Förmedlaren) förmedlar i egenskap av agent stug- , lägenhets- villa- och rumsuthyrning (hädanefter uthyrning) i stug- , lägenhets-, villa-, hotell- och rumsägarens (hädanefter Hyresvärd)s namn och för dennes räkning. Hyresvärden ansvarar gentemot er som hyresgäst för hyresobjektets innehåll och kvalité.
Som Förmedlare tillser vi att:
– ni får en skriftlig bekräftelse på er bokning och andra nödvändiga handlingar.
– ni får handlingar och uppgift om var nyckeln kan hämtas i god tid, men inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före avtalad ankomstdag.
– stugan/lägenheten/rummet/villan/hotellrummet stämmer med beskrivningen. Vi ansvarar inte för löften som hyresvärd/ägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till gästen utan vår vetskap och som vi inte känt till eller borde känt till (försök få sådant på papper för säkerhets skull).
– ni informeras om alla väsentliga förändringar som rör er bokning.
– ni får disponera stugan/lägenheten/rummet/villan/hotellrummet, från kl 15 avtalad ankomstdag till kl 11 avresedag om inget annat bekräftas.
Vi reserverar oss för eventuella förseningar vid incheckning p.g.a. oförutsedda händelser kring eller med boendet. Förseningar rörande incheckningstid kompenseras ej.

Om ni inte är nöjd med stugan/lägenheten/rummet/villan så är det oss ni skall vända er till. Vi kontaktar därefter Hyresvärden. För hotellbokningar vänd er i första hand till hotellanläggningen med klagomålet, så får de chansen att lösa det på plats direkt. Löses det inte så kontakta Förmedlaren.

När blir min bokning bindande?

Det är gästens ansvar att kontrollera bekräftelsen och att se till att ankomst och avresedatum är riktiga. Bokningen gäller för såväl gästen som hyresvärden så snart förmedlaren bekräftat bokningen (det vill säga ett bokningsnummer är tilldelat er, vilket sker direkt bokningen görs online) och att gästen inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift eller erhållen faktura. Förmedlaren behöver ert organisationsnummer för att bekräfta ert boende om bokningen görs för en organisation. Görs bokningen av en privatperson behövs ett personnummer.
När skall gästen betala?
Gästens betalning skall vara förmedlarens tillhanda senast det tidsintervall som anges i bokningsbekräftelsen eller det datum som anges på fakturan. Förmedlaren har rättighet att ta ut en första delbetalning i samband med bekräftelsen(anmälningsavgift). Arrangemanget skall alltid vara slutbetalt innan det påbörjas. Vid utebliven betalning av hyran räknas det som en avbokning från er sida och då gäller reglerna för avbokning.

AVBOKNINGSVILLKOR

Avbokning ska alltid ske skriftligen till förmedlaren, och räknas inte om den görs till någon annan eller skickas direkt till hyresvärden. Förmedlaren är skyldig att bekräfta er avbokning skriftligen. Om ni avbokar tidigare än 41 dagar före avtalad ankomst är kostnaden 25 % av hyresbeloppet(anmälningsavgiften). Om ni avbokar 40 dagar eller senare före avtalad ankomstdag måste ni betala 100 % av hyran. Vid eventuell uthyrning av objektet som är sent avbokad period till annan hyresgäst återbetalas 50 % av dennes hyra till den sent avbokade hyresgästen i efterskott.
Men om det händer mig något?
Ett fullgott avbeställningsskydd brukar finnas i de allra flesta företagsförsäkringar. Kolla med ert försäkringsbolag! Om det inte ingår rekommenderar vi att ni skyddar er mot avbeställningskostnaden genom att köpa en privat avbeställningsförsäkring från valfritt försäkringsbolag.

RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER & ÖVRIGT

Vad har gästen för rättigheter?

Om Hyresvärden inte tillhandahåller stugan/lägenheten/rum/villan i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda er en likvärdig stuga/lägenhet/rum/villa, så har hyresgästen rätt att säga upp hyresavtalet. Hyresvärden måste då via Förmedlaren betala tillbaka allt det ni betalat oss och ersätta er för era styrkta och rimliga kostnader, med avdrag för den nytta ni kan ha haft av stugan/ lägenheten/rummet. Istället för att säga upp hyresavtalet kan ni begära nedsättning av hyran. Om ni har klagomål bör ni framföra dem till Förmedlaren snarast möjligt, men senast innan kl. 12:00 dagen efter ankomstdagen. Klagomål som ej anmäls till förmedlaren innan kl. 12.00 dagen efter ankomst kompenseras inte. Fel som uppstår under vistelsen bör ni anmäla omgående så att vi får en chans att rätta till det. Ni har rätt att sätta någon annan i ert ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Ni måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen (och vi tar då ut en ombokningsavgift på 200 kr). I hyrespriset ingår el, värme, vattenavgift och sophämtning.

Vad har gästen för skyldigheter?

Ni måste vårda stugan/lägenheten/rummet/villan väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Mellan 23.00 och 07.00 skall gästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Överträdelse av bestämmelser om rök- och husdjursförbud medför en saneringsavgift från 6000 SEK. Gästen är fullt ut ansvarig för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier genom att ni eller någon i ert sällskap varit vårdslös. Ni får inte använda stugan/lägenheten/rummet/villan till något annat än vad som avtalats vid bokningen och ni får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten/rummet/villan eller på tomten, än vad ni uppgav vid bokningen. Under boendeperioden ska gästen regelbundet städa boendet. Avflyttningsstädning är obligatorisk. Den kan göras av gästen och inspekteras av hyresvärden/hyresgästens ombud/förmedlaren. Hyresvärden kan också välja att endast erbjuda organiserad städning mot en avgift, som gästen ska betala före avresa. Om hyresvärden accepterar att fakturera städkostnaden är det ett alternativ – oavsett valt alternativ avtalas avflyttningsstädningen mellan hyresvärd och gäst. Avgiftssumman för avflyttningsstädning ska framgå till gästen vid bokningstillfället. Den står med i boendebeskrivningen i Portalen, den som gästen tar del av före han klickar på boka-knappen.

Kostnaden för respektive anläggning/rum lämnas i samband med bokningen, inklusive eventuell avgift för avflyttningsstädning. Förmedlaren äger rätten att avvisa kunder som bryter mot de skyldigheter som nämns ovan eller som inte håller sig till de allmänna ordningsreglerna och bestämmelser som gäller.

Krig, naturkatastrofer, strejker mm

Både hyresgästen och Hyresvärden har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten/rummet/villan inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten eller energitillförsel, eldsvåda eller andra liknande händelser, som varken ni eller vi kan förutse eller påverka. Hyresvärden är i så fall skyldig att fortast möjligt betala tillbaka vad ni betalat, med avdrag för den nytta ni haft av stugan/lägenheten/rummet/villan.

Vad händer om vi inte kan komma överens?

Gästen bör vända sig direkt till oss som förmedlare med eventuella klagomål. Tänk på att era möjligheter att få rättelse kan minska om ni dröjer med att klaga. Om vi inte kan komma överens kan ni vända er till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN.

Övrigt

De anläggningar, stugor, lägenheter, villor och rum som förmedlas av Näringslivscentrum förmedlas enbart i Hyresvärdens namn och för Hyresvärdens räkning. Boende förmedlas endast till personer över 18 år. Kan ålder inte styrkas med legitimation om så efterfrågas har förmedlaren rätt att neka tillträde till boendet.
Alla objekt är rökfria.
Stugorna/lägenheterna/rummen/villorna är utrustade för självhushåll, om inte valt boende är ett hotellrum. Sänglinne och handdukar tar gästen med sig, om det inte är ett hotell med sänglinne som bokats. Sänglinne kan också bokas genom förmedlaren som då fakturerar hyresgästen direkt.

Var god kontrollera att Ni får vad Ni vill ha vid beställningen/bekräftelsen beträffande:

  • Att ankomst- och avresedatum samt hyresobjekt stämmer överens med vad Ni
    bokat.
  • Och via produktbeskrivningen:
    • Antal sängar
    • Handikappanpassat
    • Husdjur

Lysekil 2022-04-10
v3.

Back To Top